kosmetika rozsa logo

Objednejte se

Rezervujte si termín


Edit Template

Obchodní podmínky

Kosmetický salon RozSa
Mgr. Šárka Rozsypalová
Husova 3015b, 690 02 Břeclav
IČO: 19695161

 

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na www.kosmetikarozsa.cz,v provozovně Husova 3015b, 690 02 Břeclav) a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů.

Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednání komnkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

 

2. Objednávka služeb

Termín návštěvy

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na telefonní hovory, internetové připojení) si hradí zákazník sám.

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat si předem (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS, business suite, messenger). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou a je považován za uzavření smlouvy o poskytovnání služeb. Tato smlouva se uzavírá v českém jatyce.

Přeobjednání

Pokud se nemůžete v dohodnoutém termínu na objednané ošetření dostavit, informujte o tom předem telefonicky (tel. 777 583 488, e-mailem rozsypalova.sarkaeznam.cz, nebo zprávou na FB), nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření.

Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem (24 hod předem) bude Vám účtováno 50% objednané služby, na kterou jste se nedostavil(a). Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou.

Nedostavíte-i se opakovaně na objednanou službu bez omluvy min. 24 hod. Opředem, vyhrazujeme si právo takového zákazníka vyřadit z databáze zákazníků a na další ošetření neobjednat.

Předčasný příchod

K čekání jsou v naší provozovně určeny prostory čekárny. Prosím Vás, abste nepřicházeli na ošetření dříve než 15 minut před plánovaným ošetřením. Prosím Vás o ohleduplost, pokud probíhá ošetření jiné klientky.

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním po dohodnutém termínu, bude provedená služba provedena ve zkráceném rozsahu, tak že skončí v původně stanoveném čase. Berte prosím na vědomí, že u některých služeb kratšího časového rozsahu výše uvedené aplikovat nelze a pokud přijdete s více než 15 minutovým zpožděním, k čerpání služby již dojít nemusí. Zkrácení služby nebo neprovedení služby z důvodu pozdního příchodu zákazníka nemá vliv na cenu objednané služby. Cena služby je účtována podle objednané služby.

Dárkové poukazy

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystavenna nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby na poukaze uvedených, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový pokaz lze plně vyčerpat pouze po dobu platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Dárkový poukaz je platný po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky. Na ošetření hrazené dárkovým poukazem je nezbytné se objednat minimálně 14 dnů předem, jinak nejsme schopni garantovat termín do konce platnosti poukazu.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník neohlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost. Dárkový poukaz je nezbytné přinést na ošetření.

Odmítnutí služby

Služba může být odmítnuta v těchto případech:

a) Zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření

b) zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy

d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

e) zákazník se během objednání nebo služby vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb nebo obtěžuje svými projevy chování ostatní zákazníky salonu.

f) U zákazníka se v minulostipotvrdila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování služeb běžně používají. Zákazník je povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.

Osobní věci a cennosti

Za věci odložené v prostoru čekárny salon neručí.

 

Ceník

Ceníky jsou k nahlédnutí v salonu a na webových stránkách provozovatele www.kosmetikarozsa.cz. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech do pondělí do pátku. Nejsme plátci DPH.

Prodej produktů

Produkty lze reklamovat pouze v v původním balením a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

3. Reklamace služeb

 

Reklamace se uplatňuje před zaplacením služby. Ve vyjimečném případě může zákazník reklamaci uplatnit později. Při reklamaci poskytovyných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace bodou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi. Vzor reklamačního protokolu je k dispozici na vyžádání na recepci provozovny. Podnikatel se vyjádří k reklamaci nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.

4. GDPR

Osobní údaje shromažďujeme z titulu oprávněného zájmu. Pokud považujete vaše osobní údaje vymazat, prosím informujte nás osobně v salonu po předchozí dohodě. Požadavek na vymazání je nezbytné podat písemně na adrese provozovny.

5. Mimosoudní řešení sporů

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitel, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.12.2023

Napište nám

Chcete se na něco zeptat nebo s něčím poradit?

Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy.

© 2024 RozSa kosmetický salon – Všechna práva vyhrazena